Home -> Dossiers -> Saturatie van de mangamarkt?24-8-2019 
Menu
 Nieuws
 Anime reviews
 Manga reviews
 Dossiers
 Magazine
 Forum
 Adressen
 Links
 Info

Detail Dossier
Saturatie van de mangamarkt? Pagina : 1 2 3 4 
2004-09-02 door Koen
Dit alles doet me met angst terugkijken op de animemarkt van midden jaren negentig. Daar was toen ook een explosie van nieuwe titels, uitgebracht door allerlei nieuwe eendagsuitgeverijen die geld roken. Meestal kochten ze voor een prikje de rechten op slechte series in Japan die ze dan in Frankrijk voor veel te hoge prijzen verkochten. De markte crashte en het heeft jaren geduurd voor ze er weer bovenop was, en het is maar de vraag of ze er ooit nog was bovenop gekomen zonder de komst van de DVD...Of het met de manga ook zon vaart zal lopen is natuurlijk nog de vraag. Er worden nog steeds genoeg kwaliteitsvolle titels uitgebracht, de kwaliteit van de boekjes zelf heeft ook nog niet te lijden onder een achteruitgang door een kostenbesparing, het publiek zoekt alsmaar meer diversiteit en de uitgeverijen spelen daar natuurlijk op in,... Elementen waardoor we toch nog een positieve noot in ons verhaal kunnen inlassen.

De manga wordt stilaan ingeburgerd in het Franse leven. Ik voorspel in eerste instantie een stijging van de prijzen door de kleinere oplages die uitgeverijen op zich zullen nemen. En ik vrees toch ook dat enkele kleinere uitgeverijen de boeken zullen moeten neerleggen. Maar volgens mij zal de markt niet crashen zoals de videomarkt in de jaren negentig. Ik denk dat de fundamenten wel sterk genoeg zijn... of althans, dat hoop ik.