Home -> Dossiers -> Saturatie van de mangamarkt?24-8-2019 
Menu
 Nieuws
 Anime reviews
 Manga reviews
 Dossiers
 Magazine
 Forum
 Adressen
 Links
 Info

Detail Dossier
Saturatie van de mangamarkt? Pagina : 1 2 3 4 
2004-09-02 door Koen
De markt wordt overstelpt met nieuwigheden. Nieuwe uitgeverijen die zich een plaats willen zoeken op de markt, en de reeds bestaande die hun marktpositie willen behouden. Maar kan het publiek nog mee? Dat is natuurlijk de grote vraag...

Alsmaar meer mensen vinden de weg naar de manga, dat is een feit. Maar vinden zij ook hun weg naar al die nieuwe titels? Zelfs voor mensen die het mangagebeuren op de voet volgen wordt het moeilijk de goede titels te onderscheiden van de slechte. De uitgeverijen blijven maar nieuwigheden op ons loslaten maar vergeten dat het publiek ook kennis moet maken met die nieuwe titels. Vooral de kleine uitgeverijen ‘dumpen’ hun titels wel eens op de markt zonder er publiciteit rond te maken. Dat is nefast voor iedereen want je weet niet meer wat je moet/mag/wil kopen.

De markt van de populaire titels is ook verzadigd. Zowat alle grote titels uit Japan zijn nu ook hier verkrijgbaar maar dan wel voor een veel kleiner publiek als in het land van oorsprong. Dat heeft tot gevolg dat bepaalde commerciële titels niet het verwachte succes kennen en de uitgever blijft zitten met een veel te hoge oplage.Meer en meer proberen de uitgeverijen zich dus te specialiseren. Ze gaan oude titels uitbrengen en spelen in op het nostalgiegevoel, of ze verdiepen zich in de undergroundmanga, anderen proberen het met manwha (strips uit Korea). Kortom, iedereen vindt wel een reden om zijn eigen bestaan te rechtvaardigen.